hobbyryttaren.se – Allt du behöver veta om hästar!

Tre sätt att använda hästar

Hästen har i flera årtusenden varit behjälplig för oss människor på olika sätt. Den har hjälpt oss med transporter och arbeten av olika slag, vilket har gjort att vi kunnat skapa en bättre tillvaro för oss själva. Kort sagt har vi mycket att tacka hästen för. Men i takt med att industrialiseringen tog fart har hästarna fått ge plats åt bilar, traktorer och andra maskiner. Trots att vi idag inte använder hästarna ens i närheten av lika mycket som förr i tiden, finns det ändå användningsområden för dem som man borde dra nytta av än idag. Några områden kan vara:

  • Att dra en husvagn.

Husvagnar fungerar i många fall som extra bostäder eller gäststugor när de inte används till att campa med. De brukar därför placeras på tomten då det inte finns någon annanstans att göra av den under längre perioder. Dock behöver de flyttas ibland och då kan en häst hjälpa till. Den kan nämligen dra en husvagn utan att förstöra marken, vilket en bil eller traktor annars hade gjort.

  • Att utföra skogsarbete.

Förr var hästen en självklar del inom jordbruket och skogsbruket. Även om många arbeten har ersatts med maskiner, kan ändå hästen hjälpa till där marken inte kan bära upp tunga fordon och/eller där maskinerna inte kommer fram.

  • Att skjutsa där det går.

Eftersom hästar inte släpper ut några fossila bränslen, kan de fungera utmärkt som skjuts när bilen inte behövs. Med en häst och vagn kan man både skjutsa ett flertal människor samt frakta saker.