hobbyryttaren.se – Allt du behöver veta om hästar!

Solpaneler på stall och ridhus

Numera har majoriteten av alla stall vidtagit åtgärder för att spara på elförbrukningen. Man ser till att lamporna är släckta och har ersatt glödlampor med led-lampor. Kanske har en rörelsedetektor installerats i sadelkammare och foderrum så att lyset både tänds och släcks automatiskt. Ridbanan och ridhuset har kanske fått en timer som automatiskt stänger av belysningen efter ett förutbestämt antal timmar. En stor fördel med alla energibesparande åtgärder är att stallet nu är redo för nästa steg, att installera solpaneler.

Rotavdrag och solcellsinstallationer

När du gör en så stor investering som installation av solpaneler innebär det att alla avdrag och bidrag oerhört viktiga. Det fick stallägare Magnus Fabbe erfara när han installerade solpaneler på stalltaket istället för hustaket. När Magnus och hans fru valde tak för installation av solceller valde de stalltaket eftersom det hade den största takytan samt bästa läget. Detta bidrog till att paret nekades sitt rotavdrag på runt 20 000 kronor av Skatteverket eftersom ekonomibyggnader inte omfattas av rotavdrag. Som väl var vände Skatteverket efter att de gjort en ny tolkning av reglerna och menade att privatpersoner bör kunna få använda det tak som är lämpligast även om taket sitter på en ekonomibyggnad. Stalltak är med andra ord utmärkta för solpaneler och kommer att ge stallet och eventuellt även bostaden en egen elförsörjning. En ytterligare fördel med solceller är att du inte kommer att drabbas av strömavbrott eftersom du har egenproducerad el.

Skaffa solpaneler

Att skaffa solpaneler är en stor investering och det gäller att välja de bästa solceller som marknaden har att erbjuda. Det finns idag ett antal företag som säljer olika typer av solceller men företaget Otovo erbjuder marknadens bästa och mest effektiva solpaneler till bra pris. Du kan välja exempelvis Sunpower Performance som är marknadens mest avancerade och högeffektiva solpaneler på 400 Watt. Många kunder väljer Otovo standard solpaneler eller premiun solpaneler (bägge är helt svarta) som ger en bra balans mellan prestanda, pris samt estetik. När du köper dina solpaneler hos Otovo får du en fullständig 25-års produktgaranti samt marknadens högsta garanterade prestanda.

Solceller på ridhuset

De flesta som installerar solceller i stall eller ridhus har sedan tidigare minskat sin elförbrukning rejält och har sett till att det inte finns något som drar för mycket el. En solcellsanläggning är en kostsam investering men det finns möjlighet att ansöka om bidrag vilket är en viktig del i den ekonomiska planeringen. Även om den initiala kostnaden är hög kommer du att kunna tjäna in priset för din solcellsanläggning inom sex till tio år. Vad du annars skulle ha betalat i elräkningar (inklusive skatt och nätkostnad) kommer istället att betala för dina solceller samt ge framtida besparingar i över 30 års tid.